Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na směrnici Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:

Granum, spol. s r.o.

Olomoucká 210/4, 746 01 Opava – Předměstí

IČ: 19015577, DIČ: CZ19015577

Internetový obchod: www.granum.cz

1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího Granum, spol. s r.o.o změně ve svých osobních údajích.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

3. Prodávající Granum, spol. s r.o.zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:

a) plnění práv a povinností prodávajícího Granum, spol. s r.o.ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu práva a zájmů prodávajícího Granum, spol. s r.o.(např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),

b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího Granum, spol. s r.o..

4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající Granum, spol. s r.o.provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:

  • požádat prodávajícího Granum, spol. s r.o.nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající Granum, spol. s r.o.odstranil takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li prodávající Granum, spol. s r.o.žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu prodávajícímu Granum, spol. s r.o..